dijous, 11 d’abril de 2013

La lectura d’un aforisme dura menys que un espot televisiu

Autor: Joan Tudela (Barcelona, 1954), escriptor i periodista.

Citació completa: La lectura d’un aforisme dura menys que un espot televisiu. Proporciona una emoció forta. És fàcil de recordar. I molt sovint és útil, és pràctica. Però com que la vida no es basa en la lògica sinó en la paradoxa, resulta que ni l’aforisme és un invent de la nostra època —és un gènere antiquíssim— ni la nostra època sembla gaire interessada en l’aforisme.

Font: Llegit al prefaci del seu llibre En poques paraules. Aforismes (Barcelona, 2004, L'Esguard. Col·lecció «Ars brevis», 1), pàg. 7.