dimarts, 16 d’abril de 2013

[L'aforisme] Sentenciós com el proverbi, moral com la màxima, intens i memorable com el poema


Autor: Pere Ballart Fernández (Barcelona, 1964), professor universitari de teoria de la literatura.

Citació completa: Sentenciós com el proverbi (però més subjectiu), moral com la màxima (però sense ser ni tan imperatiu ni tan optimista), intens i memorable com el poema (però sense la seva subjecció al metre ni a una representació simbòlica de la realitat), l’aforisme es constitueix en forma superior de la persuasió, i ens ofereix sota la minúscula estructura del seu discurs una declaració solemne i sapiencial, una xifra total del nostre lloc a l’univers.

Font: Llegit al pròleg del llibre de Joan Tudela En poques paraules. Aforismes (Barcelona, 2004, L'Esguard. Col·lecció «Ars brevis», 1), pàg. 13.