dilluns, 28 d’octubre de 2013

Durant tres segles, Espanya va guardar gelosament el secret de la Ineficàcia; sense haver-lo usurpat, havent-lo descobert pels seus propis mitjans, 'per introspecció', aquest secret el posseeix avui tot OccidentAutor: Emil Cioran (Raşinari, Transsilvània, 8 d'abril de 1911 -  
París, 20 de juny de 1995), filòsof romanès.Font: Syllogismes de l’amertume. París: Editions Gallimard, 1952. Silogismos de la amargura. Barcelona: Tusquets Editores, 1990 (tercera edició, 1997).Equivalent: Durante tres siglos, España guardó celosamente el secreto de la Ineficacia; sin haberlo usurpado, habiéndolo descubierto por sus propios medios, por introspección, ese secreto lo posee hoy todo Occidente. [ES]