dimecres, 16 d’octubre de 2013

La vida va a l'orgànic?Autor: Gòmez de la Sorna, piulador. "Microliteratura, brevĭtas et argutĭa – Barcelona."Font: Del seu Twitter.