divendres, 12 d’abril de 2013

Quan se li acabaren els llibres, començà amb l'Antic Testament: Adam i Eva, Samsó i Dalila, David i Goliat, Sodoma i Gomorra, i altres gestes brutals de moral enrevessada que la meva curiositat qüestionava amb tantes preguntes com les que després em plantejarien el sexe anal i la trigonometriaAutora: Llucia Ramis i Laloux (Palma, 23 d'abril de 1977), periodista i escriptora.

Font: Tot allò que una tarda morí amb les bicicletes. Barcelona: Columna, 2013.