dilluns, 15 d’abril de 2013

mai s'està preparat al que va a arribar , mai ! Els grecs de l'època arcaica , els que van viure al segle VIII a.C. , no estaven en absolut preparats per desenvolupar la polis , el que arribaria a convertir-se en la ciutat i en el desenvolupament d'una legislació pròpia . Al segle II, els romans no estaven preparats per al cristianisme, i els cristians del segle XIII i XIV no estaven preparats per a la irrupció del capitalisme i de l'humanisme. Un mai està preparat . Si estiguéssim preparats no vindria gens de nou. És difícil , sorprèn , és xocant , no s'entén, però és així.


Autor: Jean-Luc Nancy (Bordeus, 26 de juliol de 1940), filòsof francès.


Context: ¡No, pero nunca se está preparado a lo que va a llegar, jamás! Los griegos de la época arcaica, los que vivieron en el siglo VIII a.C., no estaban en absoluto preparados para desarrollar la polis, lo que llegaría a convertirse en la ciudad y en el desarrollo de una legislación propia. En el siglo II, los romanos no estaban preparados para el cristianismo, y los cristianos del siglo XIII y XIV no estaban preparados para la irrupción del capitalismo y del humanismo. Uno nunca está preparado. Si estuviéramos preparados no vendría nada de nuevo. Es difícil, sorprende, es chocante, no se entiende, pero es así.


Font: D'una entrevista a Revisa de Letras (04/04/2013). Vist al Twitter del Josep Porcar.


Foto: Viquipèdia.