dimarts, 8 d’octubre de 2013

Peles e béns

Autor: Gòmez de la Sorna, piulador. "Microliteratura, brevĭtas et argutĭa – Barcelona."


Font: Vist al Twitter del Gòmez de la Sorna.