dimarts, 8 d’octubre de 2013

«Gràcies a Déu, se'ns va acudir de portar una mula per a l'excursió, perquè, quan un dels nois va tenir un accident, fem servir la mula per portar-lo.» «I quin accident va tenir?» «La mula li va clavar una guitza.»Autor: Anthony de Mello (Bombai, 1931 - Nova York, 1987), líder espiritual jesuïta i hindú.


Font: The prayer of the frog (2) (1988). En castellà: La oración de la rana (2). Maliaño: Editorial Sal Tarrae, 1988, p. 35.

Equivalent: