dijous, 16 de maig de 2013

Avesar-se a la realitat serà un llarg procés: passaran alguns anys fins que ja no em sentiré exiliat, exiliat d’un exili encara més dolorós que l’altre, i serà un doble procés perquè al mateix temps m’hauré d’habituar, i acceptar, que si la meva ciutat no hagués crescut durant el temps que en vaig ser fora, hauria significat que s’havia atrofiat. Ara és tan fàcil de comprendre!
Autor: Avel·lí Artís-Gener, Tísner (Barcelona, 28 de maig de 1912 - 7 de maig del 2000), escenògraf, periodista, ninotaire, traductor i novel·lista català.


Font: Al cap de 26 anys, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1972. Vist a "Memoria y Retorno Del Exilio Republicano Catalán", de Roser Pujadas Comas d’Argemir (Universitat Rovira i Virgili i Universitat Autónoma de Barcelona).


Equivalent: Acostumbrarse a la realidad será un largo proceso: pasarán algunos años hasta que ya no me sienta exiliado, exiliado de un exilio aún más doloroso que el otro, y será un doble proceso porque al mismo tiempo me tendré que habituar, y aceptar que si mi ciudad no hubiera crecido durante el tiempo que estuve fuera, habría significado que se había atrofiado. ¡Ahora es tan fácil de comprender! [ES] [Traducció de Roser Pujadas Comas d’Argemir]