dimarts, 28 de maig de 2013

La vida pot continuar el seu curs. Aquí. Allà, no: enllà de l’oceà, específicament en aquell trianglet que enyores histèricament, tot s’ha paralitzat. Res no es mourà fins que no hi tornis
Nota: Avui fa 101 anys que va néixer Tísner.


Autor: Avel·lí Artís-Gener, Tísner (Barcelona, 28 de maig de 1912 - 7 de maig del 2000), escenògraf, periodista, ninotaire, traductor i novel·lista català.


Font: Al cap de 26 anys, Barcelona: Editorial Pòrtic, 1972, P. 21. Vist a "Memoria y Retorno Del Exilio Republicano Catalán", de Roser Pujadas Comas d’Argemir (Universitat Rovira i Virgili i Universitat Autónoma de Barcelona).


Context: A l’exili, insensiblement, hom elabora una imatge perfecta del seu país. […] Se’n fa una terra incontaminada i incontaminable […] sense adonar-se que allò que hom ha fet realment ha estat clavar a distància una injecció paralitzadora. Immobilitzem un breu moment de la història del país i el magnifiquem al nostre grat, disfressant-lo de perenne. […] Mai no s’adverteix l’instant en què una exageració es torna una convicció… […] El fet és que, en el llarg període d’exili, hom detura el temps respecte al país d’origen. […] La vida pot continuar el seu curs. Aquí. Allà, no: enllà de l’oceà, específicament en aquell trianglet que enyores histèricament, tot s’ha paralitzat. Res no es mourà fins que no hi tornis.


Equivalent: En el exilio, insensiblemente, uno elabora una imagen perfecta de su país. […] Uno hace de su país una tierra incontaminada y incontaminable […] sin darse cuenta de aquello que uno ha hecho realmente ha sido clavar a distancia una inyección paralizadora. Inmovilizamos un breve momento de la historia del país y lo magnificamos a nuestro gusto, disfrazándolo de perenne. […] Nunca se advierte el instante en el que una exageración se transforma en una convicción… […] El hecho es que, en el largo período de exilio, uno para el tiempo respecto al país de origen. […] La vida puede continuar su curso. Aquí. Allí, no: más allá del océano, específicamente en aquel triangulito que añoras histéricamente [Artís-Gener hace referencia a la forma más o menos triangular de Cataluña], todo se ha paralizado. Nada no se moverá hasta que no vuelvas [ES] [Traducció de Roser Pujadas Comas d’Argemir]