dilluns, 6 de maig de 2013

Quan no es té l’orgull inofensiu d’explicar les coses als altres, és que es té la vanitat idiota de creure’s incomprès. En nom dels principis higiènics més elementals, convé que tothom hi digui la seva. Després, el temps, amb el garbell de granet fi, dirà l’última paraula


Autor: Josep Pla i Casadevall (Palafrugell, 8 de març de 1897 - Llofriu, 23 d'abril de 1981), escriptor i periodista català.


Font: “Davant en Russinyol” (La Publicitat, 11-12-1925).

 
Equivalent: Cuando no se tiene el orgullo inofensivo de explicar las cosas a los demás, es que se tiene la vanidad idiota de creerse incomprendido. En nombre de los principios higiénicos más elementales, conviene que cada uno diga la suya. Después, el tiempo, con la criba de grano fino, dirá la última palabra. [ES]


Imatge de la citació: Tumblr /Josep Pla.