dilluns, 11 de març de 2013

¿Com fer-nos món? ¿Com fer-nos més món?/ ¿Com inserir-nos, com infantar-nos de bell nou/ en el món per fer majestat de cada imatge,/ per ser únicament món, prodigiosament món,/ indiscriminadament món?/ ¿I on és, religions al marge, la força que fa adorar?Autor: Pere Jaume Borrell i Guinart, Perejaume (Sant Pol de Mar, 1957), artista i poeta català.

Font: Pagèsiques. Barcelona: Edicions 62, 2011, p. 63. Vist al bloc del CCCB.