dilluns, 18 de març de 2013

Un fet ben concloent és/ que s’aprèn més amb els somnis/ que no pas estudiant/ o tenint tracte amb gent sàvia.


Autor: Miquel Bauçà Rosselló (Felanitx, 7 de febrer de 1940 - Barcelona, desembre del 2004), escriptor balear.
Font: Els estats de connivència. Barcelona, Empúries, 2001.