dijous, 14 de novembre de 2013

En les èpoques tranquil·les, quan odiem pel plaer d'odiar, ens hem de buscar enemics que ens acceptin —deliciosa preocupació que ens estalvien les èpoques agitadesAutor: Emil Cioran (Raşinari, Transsilvània, 8 d'abril de 1911 -  
París, 20 de juny de 1995), filòsof romanès.Font: Syllogismes de l’amertume. París: Editions Gallimard, 1952. Silogismos de la amargura. Barcelona: Tusquets Editores, 1990 (tercera edició, 1997).Equivalent: En las épocas apacibles, cuando odiamos por el placer de odiar, debemos buscarnos enemigos que nos acepten —deliciosa preocupación que nos ahorran las épocas agitadas. [ES]