dilluns, 11 de novembre de 2013

En lloc de caure en l'insult i la provocació, cal llançar-s'hi en tromba
Autor: Gòmez de la Sorna, piulador. "Microliteratura, brevĭtas et argutĭa – Barcelona."


Font: Del seu Twitter.


Original: En lugar de caer en el insulto y la provocación, hay que lanzarse en tromba. [ES]