dilluns, 25 de novembre de 2013

Si l'oxigen es va descobrir el 1733, què es respirava abans?