divendres, 8 de març de 2013

"Ballem el rock nazi". Article publicat a El Singular Digital (14/12/2012).Jordi BianciottoFrivolizar con el nazismo sólo puede estar al alcance de quienes la han sufrido y vencido, si es que esto es posible. Las heridas aún están frescas; no estamos hablando de la Guerra de los Cien Años. Por otra parte, quien tiene la acusación de nazi, siempre bien histérica, en la punta de la lengua tal vez es porque este mundo, el de los nazis, debe formar parte de su imaginario familiar más natural y secular, y él sabrá por qué . Gainsbourg podía hacer broma de todo aquello porque había mantenido su pulso con el monstruo y era aquí para contarlo. Los que ahora manejan la palabra criminal con la ligereza de la niña que escupiendo al suelo cáscaras de pipas son, sencillamente y esencialmente, un buen grupo de burros.Qui té l’acusació de nazi, sempre ben histèrica, a la punta de la llengua potser és perquè aquest món, el dels nazis, deu formar part del seu imaginari familiar més natural i secular, i ell sabrà per què


Nota: Avui és un dia adequat per recordar aquesta citació que ja vam publicar. 

Autor: Jordi Bianciotto i Clapés (Barcelona, 8 d’octubre del 1964), periodista i crític musical català.

Citació més llarga: Frivolitzar amb el nazisme només pot estar a l’abast dels qui l’han patit i vençut, si és que això és possible. Les ferides encara estan fresques; no estem parlant de la Guerra dels Cent Anys. D’altra banda, qui té l’acusació de nazi, sempre ben histèrica, a la punta de la llengua potser és perquè aquest món, el dels nazis, deu formar part del seu imaginari familiar més natural i secular, i ell sabrà per què. Gainsbourg podia fer broma de tot allò perquè havia mantingut el seu pols amb el monstre i era aquí per explicar-ho. Els que ara fan anar el mot criminal amb la lleugeresa de la nena que va escopint al terra closques de pipes són, senzillament i essencialment, una bona colla de burros.

Font: "Ballem el rock nazi". Article publicat a El Singular Digital (14/12/2012).