dijous, 7 de febrer de 2013

Si apreuo la catalanitat és per necessitat; en el sentit que també és necessari el fetge. Ambdues coses no són optatives


Nota: Avui fa 73 anys que va néixer Bauçà.

Autor: Miquel Bauçà Rosselló (Felanitx, 7 de febrer de 1940 - Barcelona, desembre del 2004), escriptor balear. 

Citació més llarga: Si apreuo la catalanitat és per necessitat; en el sentit que també és necessari el fetge. Ambdues coses no són optatives. Això no vol dir que no pugui apreuar aspectes d'altres tribus. I també menystenir. Això ho puc fer, és bell de fer-ho i potser també és necessari.

Font: El canvi: Des de l'Eixample. Barcelona: Editorial Empúries, 2010. Citació vista al seu Twitter i context al mateix llibre.