dimarts, 8 de gener de 2013

Cada grup social emergent que té un paper important en el món de la producció econòmica crea per si mateix, orgànicament, un o més nivells d’intel·lectuals que proporcionen al grup homogeneïtat i control de la seva funció, no solament en el terreny econòmic sinó també en l’àmbit social i polític


Autor: Antonio Gramsci (Abas, 22 de gener de 1891 - Roma, 27 d'abril de 1937), escriptor, polític i filòsof italià d'origen sard.

Equivalent: “Every social group, coming into existence on the original terrain of an essential function in the world of economic production, creates together with itself, organically, one or more strata of intellectuals which give it homogeneity and an awareness of its function not only in the economic but also in the social and political fields. [EN]

Font: Selection from the Prison Notebooks (SPN), 5-16 (Q12/1). Citat a: Forgacs, David (ed.) The Antonio Gransci Reader. Selected Writings 1916-1935. New Cork University Press. New Cork 2000, p. 301. Vist a "Antonio Gramsci (1891-1937) 70 anys després. Velles i noves idees per a l’esquerradel segle XXI", d'Agustí Nieto-Galan.

Nota: Dedicada a Almu (@almu_en_lucha - http://amqs.tumblr.com - http://amqr.blogspot.com), que ha estat interrogada per la polici per citar Gramsci.