dissabte, 26 de gener de 2013

Tots nostres privilegis, indults, decrets, capítols, constitucions y altres documents de la antiguitat son impresos en cathalá

Autor: Josep Pau Ballot i Torres (Barcelona, 1747-1821), gramàtic i pedagog català.

Citació completa: Ha estat dita llengua per molts anys llengua de corts, la ques parlava en lo palaci, y molt apreciada del senyor rey don Jaume y demes reys de Aragó. Tots nostres privilegis, indults, decrets, capítols, constitucions y altres documents de la antiguitat son impresos en cathalá. Aquesta es la llengua ques parla, no sols en Cathalunya, sino en Valencia, Rosselló, Mallorca, Menorca y en altras parts, ahont los cathalans la portáren ab sas conquistas.

Font: Vist a la Gramática y apología de la llengua cathalana, de Josep Pau Ballot (1814), en l'apartat "Origen de la llengua cathalana".