dimecres, 30 de gener de 2013

Per una por a les clarors de l'espant, duem la mediocritat com unes ulleres de sol. La vida vertadera és com el migdia d'un estiu, és un enlluernament com una explosió. Viure forans a aquesta llum és no ser ni freds ni calents, i merèixer la mort per haver rebut persona i no haver retornat personalitat


Autor: Blai Bonet i Rigo (Santanyí, Mallorca, 1926 - Santanyí, Mallorca, 21 de desembre de 1997), poeta i novel·lista.
Font: Haceldama (1959). Vist al bloc Exilis.