dijous, 7 de febrer de 2013

Potser l’estultícia coincideix amb l’autocomplaença generalitzada


Nota: Avui fa 73 anys que va néixer Bauçà.

Autor: Miquel Bauçà Rosselló (Felanitx, 7 de febrer de 1940 - Barcelona, desembre del 2004), escriptor balear. 

Citació més llarga: De vegades, ni l'estultícia pot atenuar, en mi, el tedi metafísic.
L'estultícia i el mal ordinaris -constants i empedreïts- són una mateixa cosa. Com l'Univers, que també és dolent i beneit alhora. També com ell són eterns i indestructibles, probablement.
Potser l’estultícia coincideix amb l’autocomplaença generalitzada.
Enfront del confort de la mirada complaguda del veïnat sobre les coses, el poeta té dret a embellir, transfigurar, allò que cregui més convenient per al seu maneig exclusiu. En definitiva: mai no podrà compartir el confort de l'estultícia.
¿D'on em deu venir que tingui tan viu el sentiment de l'estultícia, la bellesa...?

Font: El canvi: Des de l'Eixample. Barcelona: Editorial Empúries, 2010. Citació vista al seu Twitter i context al mateix llibre.