dimarts, 28 d’abril de 2009

Allò que resulta sorprenent és la no revolta d'un humà: accepta la seva condició i la seva situació, plàcidament, com un ramat d'ovelles. Les úniques manifestacions de revolta són originades a causa dels seus veïns

Autor: Miquel Bauçà Rosselló (Felanitx, Mallorca, 1940 - Barcelona, 2005), escriptor i poeta mallorquí.

Citació completa: Allò que resulta sorprenent és la no revolta d'un humà: accepta la seva condició i la seva situació, plàcidament, com un ramat d'ovelles. Les úniques manifestacions de revolta són originades a causa dels seus veïns.

Font: Llegida a El Canvi (1998).

Agraïment: Gràcies, Max, per fer-nos-la arribar a través del formulari.

Cap comentari: