divendres, 10 d’abril de 2009

La gent té tirada a creure de bon grat en coses incomprensibles

Autor: Publi o Gaius Corneli Tàcit (56 - 117), historiador i polític romà.

Equivalents: Cupidine humani ingenii libentius obscura creduntur [LL].

Font: Llegida a Historiarum libri, I, 22.

Agraïment: Gràcies, Andrea Victrix, per fer-nos-la arribar a través del formulari.