divendres, 24 d’abril de 2009

Un exemple d'estultícia és la duració de la Dictadura [...]

Autor: Miquel Bauçà Rosselló (Felanitx, Mallorca, 1940 - Barcelona, 2005), escriptor i poeta mallorquí.

Citació completa: Un exemple d'estultícia és la duració de la Dictadura. Entre d'altres coses, cal explicar-la pel plaer que els opositors hi trobaven de poder practicar una oposició estulta a una Dictadura estulta.

Font: Llegida a El Canvi (1998).

Agraïment: Gràcies, Max, per fer-nos-la arribar a través del formulari.

Cap comentari: