diumenge, 5 d’abril de 2009

Fet i fet, la rauxa és necessària per a assolir el seny; el foc amb foc s'apaga

Autor: Quint Septimi Florent Tertul·lià (Cartago 155 - 230), un dels pares de l'Església cristiana, apologeta, escriptor, filòsof i jurista.

Equivalents: Nimirum propter continentiam incontinentia necessaria est; incendium ignibus extinguitur [LL].

Font: Vist a De Pudicitia, I, 9.

Agraïment: Gràcies, Andrea Victrix, per fer-nos-la arribar a través del formulari.