dijous, 30 d’abril de 2009

Nosaltres ens equivoquem atribuint-nos dualitats, com seny-rauxa. Jo penso que els catalans som molt fidels a una cultura que ens mana de ser indiferents a qualsevol qüestió pràctica, pertinent i assenyada, que ens portaria a defensar-nos, per exemple. L'explicació és que vivim en ple deliri, en la coherència del deliri

Autor: Miquel Bauçà Rosselló (Felanitx, Mallorca, 1940 - Barcelona, 2005), escriptor i poeta mallorquí.

Citació completa: Nosaltres ens equivoquem atribuint-nos dualitats, com seny-rauxa. Jo penso que els catalans som molt fidels a una cultura que ens mana de ser indiferents a qualsevol qüestió pràctica, pertinent i assenyada, que ens portaria a defensar-nos, per exemple. L'explicació és que vivim en ple deliri, en la coherència del deliri.

Font: Llegida a El Canvi (1998).

Agraïment: Gràcies, Max, per fer-nos-la arribar a través del formulari.