dissabte, 4 d’abril de 2009

No digueu mai d'aquesta aigua no en beuré, aquests genitals no els lleparé i aquest capellà no és el meu pare

Autor: Quim Vila (Vic, 1968), cantant polifacètic català.

Agraïment: Gràcies, Francesc Miralles i Domènech, per fer-nos-la arribar a través del formulari.