dilluns, 6 d’abril de 2009

Aquell que no implante la propietat sobre cap altre, serà lliure de qualsevol propietat que li siga imposada

Autor: Iago Aguado Coll, bateria del grup Dump.

Equivalents: Aquel que no implante la propiedad sobre nadie, será libre de cualquier propiedad que le impongan [ES].

Agraïment: Gràcies, Carles Garcia i Rosell, per fer-nos-la arribar a través del formulari.

Cap comentari: