dissabte, 16 de maig de 2009

Les crisis de tota classe, sobretot les crisis econòmiques, però no sols aquestes, augmenten al seu torn en proporcions enormes la tendència a la concentració i al monopoli

Autor: Lenin (nom amb què és conegut Vladimir Il'ič Ul'janov) (Simbirsk, Rússia, 1870 - Gorki, Rússia, 1924), revolucionari, teòric marxista i dirigent polític rus.

Citació completa: Les crisis de tota classe, sobretot les crisis econòmiques, però no sols aquestes, augmenten al seu torn en proporcions enormes la tendència a la concentració i al monopoli.

Font: Del seu llibre L'imperialisme, fase superior del capitalisme (1917).

Agraïment: Tramesa per Max a través del formulari del Diccitionari. Gràcies, Max!