dimecres, 20 de maig de 2009

Va dir que es tractava de respiració artificial, però ara resulta que espero un fill seu

Autor: Anthony Burgess (25 de febrer de 1917 - 25 de novembre de 1993) fou un escriptor i músic anglès.

Equivalent: He said it was artificial respiration, but now I find that I am to have his child [EN].

Font: Wit, compilat per Des MacHale.